Psichologas

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos psichologinės pagalbos teikimo karantino laikotarpiu tvarka >>

Psichologės Irenos Zdanovič darbo grafikas 2021-2022 m. m.

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 09.00 - 15.00 07.30 - 11.30 12.00 - 17.00 07.30 - 15.00

09.00 - 13.00

14.00 - 15.30

Pietų petrauka 11.30 – 12.00 11.30 - 12.00

 

Tėvelių patogumui siūloma išankstinė registracija

tel.: 8 656 84474 arba el. p. psichologas@laisves.vilnius.lm.lt

Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniams ir mokytojams susikurti ar atgauti dvasinę darną, gebėjimą kokybiškai ir sveikai gyventi bei mokytis.
 
Psichologinės pagalbos uždaviniai:
Ø  Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas bei padėti jas spręsti.
Ø  Stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
Ø  Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(-si) procese.
 
Psichologo veiklos kryptys:
  1. Konsultavimas (mokinių, jų tėvų, mokytojų individualus konsultavimas, aptariant ir sprendžiant asmenines problemas).
  2. Tiriamoji veikla (tirti, analizuoti kylančias psichologines problemas ir jas spręsti).
  3. Įvertinimas (mokinio psichodiagnostinis vertinimas, išvadų teikimas, rekomendacijų rengimas ir teikimas mokytojams, tėvams).
  4. Šviečiamoji veikla (mokinių, jų tėvų, mokytojų švietimas aktualiais psichologiniais klausimais).