Vilniaus apskrities archyvo duomenimis 1957 m. rugsėjo 1 d. Palydovo g. 6/42 pradėjo veikti mokykla, kuri Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1957 m. sausio 14 d.  sprendimu Nr. 559 buvo įtraukta į Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriui priklausomų įstaigų sąrašą. Tuometinis mokyklos pavadinimas - Naujosios Vilnios septynmetė mokykla. Vilniaus miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto 1957 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. 559 „Dėl Vilniaus miesto liaudies švietimo skyriui priklausomų įstaigų sąrašo patvirtinimo“ nuo 1958 m. rugsėjo 1 d. Naujosios Vilnios septynmetė mokykla pervadinta į Vilniaus 24-ąją vidurinę mokyklą (Vilniaus apskrities archyvas, fondas 761, aprašymas 9, byla 638, lapai 275, 276, 279, 280). Vilniaus miesto tarybos 1997 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 230 „Dėl pavadinimų suteikimo Vilniaus miesto mokykloms ir vaikų lopšeliams-darželiams“ Vilniaus 24-ajai vidurinei mokyklai buvo suteiktas Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos pavadinimas. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 19 d. sprendimu Nr.837 Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinė mokykla nuo 2003 m. rugsėjo 1 d. reorganizuota į keturmetę vidurinę mokyklą su komplektuojamomis 9-12 klasėmis. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. ISAK-2662 „Dėl Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ akredituota Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos (mokyklos identifikavimo kodas – 9000768) vykdoma vidurinio ugdymo programa (valstybinis kodas – 301001001). Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 1-1070 „Dėl Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos pertvarkymo į gimnaziją, pavadinimo keitimo ir nuostatų tvirtinimo“ Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokykla pertvarkyta į to paties pavadinimo gimnaziją. Vilniaus Naujosios Vilnios vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į Vilniaus „Laisvės“ gimnaziją.


Spausdinti