Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. 
Gimnazijos vizija: Laisvės liepsna
- Ugdyti pilietiškai sąmoningą, savarankišką asmenybę, gebančią konkuruoti besikeičiančioje visuomenėje ir
turinčią tvirtas vertybines nuostatas.
- Mokykla, racionaliai naudodama materialinius bei žmogiškuosius išteklius, siekia pagerinti ugdymo aplinką, kad gimnazija taptų kultūros židiniu
Naujosios Vilnios rajone


Informacija:

 PRIĖMIMAS Į ,,LAISVĖS”GIMNAZIJĄ

Į 1-ąją gimnazijos klasę priimami Naujosios Vilnios seniūnijoje esančiose mokyklose aštuntą klasę be neigiamų pažymių baigę mokiniai. Esant laisvų vietų, į 1-ąją gimnazijos klasę priimami kitose miesto seniūnijose esančių mokyklų mokiniai.

Prašymai mokytis gimnazijos 1-ojoje klasėje priimami nuolat darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 gimnazijos raštinėje II aukšte. Ateidamas į gimnaziją mokinys arba jo tėvai pateikia:

  1. Prašymą gimnazijos direktorei (Prašymas >>>>)
  2. Asmens dokumento kopiją (gimimo liudijimo arba paso)
  3. Metinių pažymių suvestinę (baigimo pažymėjimą)
  4. 2 fotografijas

Mokinys (tėvai) pasirašo mokymo(si) sutartį su gimnazija (pagrindinio ugdymo sutartis 1-2 kl >>>>)   
                                                                                      (vidurinio ugdymo sutartis 3-4 kl. >>>>)

Jei mokinys ketina mokytis 3 ar 4 gimnazijos klasėse, papildomai reikia užpildyti individualų ugdymo planą 2013-2015 m.m. (Ugdymo lentelė 4 kl.  >>>>) ir 2014-2016 m.m. (Ugdymo lentelė 3 kl. >>>>)


 


Vasario mėn. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje lietuvių kalbos mokytojai organizavo Raštingiausio moksleivio konkursą. Pirmame etape dalyvavo beveik visi mokyklos gimnazistai. Galima pasidžiaugti, kad į antrą etapą pateko net 43 moksleiviai, kurie diktantą parašė gerai, labai gerai ir puikiai.
II etapo laimėtojai:

      I vieta – Edvardas Brovko, IVa

     II vieta – Karolina Bimbirytė, IVa

    III vieta – Ingrida Janutėnaitė, IIIa

    III vieta – Živilė Subačiūtė, IVa.

Didžiuojamės raštingiausiais gimnazistais.
Vasaris
– sveikos gyvensenos ugdymo m
ėnuo. Gimnazijoje vyks integruotos pamokos.

2014 m. vasario 10-11 d. vyks integruotos pamokos,  skirtos SAUGAUS INTERNETO dienai paminėti. Lankstinukai apie saugaus interneto dieną  1  2.ETNINĖS KULTŪROS UGDYMAS GIMNAZIJOJE

2013-10-17

Lietuvos respublikos švietimo įstatymas mokyklą įpareigoja perteikti asmeniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, laiduoti sąlygas asmens brandžiai tautinei savimonei formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatinį jos vertybių kūrimą.

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje dar 2011 metais buvo sukurta ir Gimnazijos tarybai pritarus pradėta vykdyti „Tautinio pažinimo programa“ apimanti formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Mokiniai skatinami dalyvauti kūrybiniuose etninės kultūros puoselėjimo konkursuose, festivaliuose. Orientuojamasi į etnokultūros pažinimą per praktinę, kūrybinę veiklą, per gyvenimiškas situacijas, kuriose galima realiai patirti etnokultūros poveikį, suprasti jos vertę. Formuojant ugdymo turinį ypatingas dėmesys skiriamas asmens patriotizmui, kultūriniam ir tautiniam tapatumui ugdyti. Gimnazijoje puoselėjamos tautinės tradicijos, švenčiamos kalendorinės šventės, organizuojamos edukacinės – pažintinės kelionės po Lietuvą, susipažįstant su tradiciniais amatais, regionų kultūra, kultūros paveldu. Biologijos pamokose pateikiama informacija apie tradicinį žmogaus santykį su gamta, gydomąsias augalų savybes, liaudišką gamtos reiškinių aiškinimą. Geografijos pamokose mokiniai susipažįsta su etnokultūros pažinimo maršrutais. Dailės pamokose įkvėpti tautodailės kūrinių mokiniai patys kuria tradicinėmis technikomis. Siekiant sužadinti mokinių kūrybines galias pamokos organizuojamos muziejuose, ar netradicinėse aplinkose.

Gimnazija ieško galimybių kuo įvairiau ir patraukliau pristatyti lietuvių liaudies kultūros tradicijas gimnazistams. 2013 m. spalio mėnesį buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus lietuvių folkloro aktorių trupe rež. K.Bareikiene, kuri pristatė 2013 m. spalio 17 dieną 1-3 klasių gimnazistams puikią programą  „ Gyvoji tradicija“ , kurios tikslas – praturtinti lietuvių kalbos, muzikos pamokų dėstymą, aktualizuoti etninės kultūros vertingumą ir betarpiškai supažindinti moksleivius su nematerialiuoju lietuvių kultūriniu paveldu – lietuvių tautosaka, dainomis, žodine kūryba, papročiais. Mokiniai turėjo galimybę išgirsti ir susipažinti su autentiškais liaudies instrumentais: žvangučiais, tarškynėmis, švilpynėmis, varpeliais, kanklėmis. Pačiupinėti autentišką lietuvių apavą nagines, klumpėmis, išgirsti dzūkiškos, žemaitiškos šnektos...

2013-ieji metai – tai tarmių metai.

Pažindamas, suprasdamas ir perimdamas lietuvių tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, išgyvendamas tautinį tapatumą mokinys geba ugdytis tautinę, kultūrinę bei pilietinę savimonę, apmąstydamas Europos ir pasaulio kultūros tradicijas, raidos tendencijas ir šiuolaikines globalias problemas. Etninė kultūra yra tautos būties, išlikimo ir tvirtumo esmė, nacionalinės kultūros pagrindas, padedantis palaikyti savo visuomenės narių pilietinę brandą, išsaugoti būtiną orumą, savitumą. Per etninę kultūrą tiesiamas kelias į pilietinę visuomenę. Etninės kultūros ugdymas skatina ugdytinių istorinę kultūrinę atmintį, moko suvokti save kaip konkrečios tautos (šeimos, giminės), etnografinės srities atstovą.

Gimnazijos mokytojai taiko įvairius ugdymo metodus  bei nuolat ieško patrauklių ugdymo formų, kurios sužadintų jaunimo domėjimąsi savo krašto kultūra, papročiais, kad jie juos suprastų ir puoselėtų. Nors daug dirbama šioje srityje, tačiau etninės kultūros integracija į ugdymo turinį yra nepakankama.  Daugumai mokinių trūksta esminių žinių apie savo krašto tradicijas, jiems sunku suvokti savo tautos istorijos ir kultūros savitumą.

Kviečiu visus pasidalinti patirtimi ir pamąstyti apie galimybę bendradarbiauti  puoselėjant lietuvių tautos etninės kultūros papročius ir  organizuoti bendras kalendorines šventes.

Tikiuosi, kad bendradarbiaujant mokyklų metodinėms grupėms, pasitelkiant partnerius, taikant įvairius aktyvinančius ugdymo metodus, perteikiama etnokultūra jaunimui bus  patraukli, burs mokyklų bendruomenes ir stiprins jų ryšius Naujosios Vilnios rajone, o gimnazija taps kultūros židiniu.

Vaidutė Šumkauskienė

 2013 m. lapkričio 20 d. Vilniaus “Laisvės” gimnazijos mokiniai dalyvavo unikalioje gyvosios istorijos pamokoje – edukaciniame renginyje Vilniaus rajone Naujasožio kaime. Mokiniai turėjo galimybę patys pažinti tėvų ir senelių išgyventą totalitarinį rėžimą ir naujai įvertinti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę.

Po edukacinio renginio mokiniai kalbėjo:

-Tai pati keisčiausia edukacinė programa…

-Daugiausiai išgyvenimų sukėlusi ekskursija…

-Tai išgyvenimo mokykla.

 

                      Mokiniai lankėsi 25 km. nuo Vilniaus, Nemenčinės miškuose, 5 metrų gylyje po žeme – 2600 kvadratinių metrų slaptame požeminiame bunkeryje, kuriame atkurta autentiška sovietinė tikrovė.

                      Atsisveikinę su savo asmeniniais daiktais, apsirengę pilkomis sovietinėmis šimtasiūlėmis mokiniai dvi valandas gyveno netikėtumų pilną SSRS piliečio gyvenimą. Bėgiojo labirintais 5 metrų gylyje po gelžbetonio plokštėmis, pamatė 1984 –ųjų televizijos laidas ir parduotuves, buvo tardomi KGB kabinete, mokėsi sovietinės dvasios persmelktų lozungų, patyrė darbo terapijos bei sovietinės medicinos “stebuklų”, pratinosi nešioti dujokaukes ir žinoma valgė sovietinius priešpiečius.

                      Renginį vainikavo sovietinio piliečio pažymėjimų įteikimas.

 

Socialinė pedagogė

Vaidutė ŠumkauskienėSpalio 18-19 d. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija, Lietuvos parodų centras „Litexpo“ kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministerija organizavo renginį „Vilnius fashion and textile avenue“. Tai jauno žmogaus kelias į drąsų, kūrybingą ir nuolat kintantį mados ir tekstilės verslo pasaulį. Vienas iš šios parodos renginių vyko spalio 18 d. „Litexpo“ konferencijų salėje 3. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos 1-4 klasių gimnazistės. Renginyje buvo pristatoma informacija, kokios yra tekstilės darbo rinkos tendencijos, tolimesnio mokymosi galimybės įvairiuose Lietuvos miestuose; vyko profesinio informavimo atvira diskusija su Lietuvos aukštosiomis bei profesinėmis mokymo įstaigomis ir tekstilės įmonėmis. Be to, vyko kūrybinės ir gamybinės dirbtuvės, kuriose gimnazistės galėjo stebėti odos, veltinio, siuvimo, audimo technologijų praktinio darbo etapus. Nuotrauka.
Technologijų mokytoja Jurgita JuocaitėRugsėjo 10 – 19 dienomis penkiuose Lietuvos miestuose vyko dešimtojo Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ 2013 renginiai.  Išgirsti apie naujausius mokslo tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje, kitaip pažvelgti į gyvosios gamtos pasaulį.  Visi  jau žino, kad genetika – tai DNR, kuri yra organizmų genomo pagrindas. Naujasis amžius atveria naujus būdus tirti paveldimumą. Sužinoti apie naujausius šiuolaikinės genetikos tyrimus ir jų reikšmę žmogui.  Kaip ir dėl ko keičiasi žmogaus genetinė medžiaga ir daug kitų klausimų, į kuriuos atsakė prof. Izolda Pašakinskienė savo paskaitoje  „ Spalvotoji genetika”. Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazistai. Paskaita vyko VU botanikos sode, rugsėjo 19 dieną. Nuotraukos: 1  2  
Biologijos mokytoja Alma Zybailienė

 Paskutinį kartą svetainė atnaujinta: 2014-06-03