Mokiniams ir tėvams

Akredituotų programų sąrašas (>>>>>>>) mokiniams ir tėvams, kad jie suspėtų laiku pasirinkti veiklas ir su neformaliojo vaikų švietimo teikėjais pasirašyti sutartis iki 2015-10-05. Programas gali lankyti 1-12 klasių vaikai.

Bendruomenės narių telkimas per komandinį darbą neformalioje veikloje

 

Šiuolaikinėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Tad nenuostabu, kad Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos 2014-2015 m.m. veiklos programoje numatytas vienas iš tikslų – bendruomenės ryšių stiprinimas per komandinį darbą.