Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. 
Gimnazijos vizija: Laisvės liepsna
- Ugdyti pilietiškai sąmoningą, savarankišką asmenybę, gebančią konkuruoti besikeičiančioje visuomenėje ir
turinčią tvirtas vertybines nuostatas.
- Mokykla, racionaliai naudodama materialinius bei žmogiškuosius išteklius, siekia pagerinti ugdymo aplinką, kad gimnazija taptų kultūros židiniu
Naujosios Vilnios rajone


Informacija:

 PRIĖMIMAS Į ,,LAISVĖS”GIMNAZIJĄ

Į 1-ąją gimnazijos klasę priimami Naujosios Vilnios seniūnijoje esančiose mokyklose aštuntą klasę be neigiamų pažymių baigę mokiniai. Esant laisvų vietų, į 1-ąją gimnazijos klasę priimami kitose miesto seniūnijose esančių mokyklų mokiniai.

Prašymai mokytis gimnazijos 1-ojoje klasėje priimami nuolat darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 gimnazijos raštinėje II aukšte. Ateidamas į gimnaziją mokinys arba jo tėvai pateikia:

  1. Prašymą gimnazijos direktorei (Prašymas >>>>)
  2. Asmens dokumento kopiją (gimimo liudijimo arba paso)
  3. Metinių pažymių suvestinę (baigimo pažymėjimą)
  4. 2 fotografijas

Mokinys (tėvai) pasirašo mokymo(si) sutartį su gimnazija (pagrindinio ugdymo sutartis 1-2 kl >>>>)   
                                                                                      (vidurinio ugdymo sutartis 3-4 kl. >>>>)

Jei mokinys ketina mokytis 3 ar 4 gimnazijos klasėse, papildomai reikia užpildyti individualų ugdymo planą 2013-2015 m.m. (Ugdymo lentelė 4 kl.  >>>>) ir 2014-2016 m.m. (Ugdymo lentelė 3 kl. >>>>)


 
INFORMACIJA APIE EURO ĮVEDIMO TVARKĄ 

Pranešimas dėl euro įvedimo >>>>>.     Lentelė >>>>>.Paskutinį kartą svetainė atnaujinta: 2014-08-21