Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. 
Gimnazijos vizija: Laisvės liepsna
- Ugdyti pilietiškai sąmoningą, savarankišką asmenybę, gebančią konkuruoti besikeičiančioje visuomenėje ir
turinčią tvirtas vertybines nuostatas.
- Mokykla, racionaliai naudodama materialinius bei žmogiškuosius išteklius, siekia pagerinti ugdymo aplinką, kad gimnazija taptų kultūros židiniu
Naujosios Vilnios rajoneInformacija:2014 m. spalio 22 d. Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje vyko evakuacijos pratybos

 

 • 2014 m. spalio 22 d. 14.05 val. gimnazijoje nuskambėjo pavojaus signalas – trys skambučiai.
 • ESVG (ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė) buvo sušaukta pagal Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės sąšaukos schemą (žr. priedą Nr. 10).
 •  Informacija apie įvykį buvo perduodama vadovaujantis Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos perspėjimo apie įvykį schema (žr. plano priedą Nr. 8 ).
 • 14.05 val. apie kilusį gaisrą buvo informuota gimnazijos direktorė ir ESVG ryšių ir informavimo grandis. Informacija buvo keistasi pagal Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos keitimosi informacija apie įvykį schema (žr. plano priedą Nr. 9 ).
 • 14.05 val. direktorės sekretorė paskambino telefonu Bendrajam pagalbos centrui – 112.
 • 14.05 val. visi ESVG nariai veikė pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.
 • 14.05 val. po pavojaus signalo  ESVG atsakingi asmenys atidarė visų evakuacinių išėjimų duris.
 • 14.05 val. mokytojai su mokiniais evakavosi iš kabinetų judėdami pagal evakuacijos planus (žr. plano priedą Nr. 6 ir Nr. 7).
 • 14.07 val. gimnazijos darbuotojai ir mokiniai buvo evakuoti į gimnazijos stadioną.
 • 14.08 val. mokytojai pateikė pavaduotojai ugdymui evakuotų mokinių skaičių, kad sutikrintų su pamokos pradžioje buvusių mokinių skaičiumi. Personalas taip pat buvo suskaičiuotas.
 • 14.08 val. stadione buvo organizuotos gaisro gesinimo pratybos.
 • Evakuacijos pratybas stebėjo keturi stebėtojai.  
 • Evakuacija užtruko dvi minutes, t.y. 14.07 val. (užfiksuotas laikas). 
 • Po evakuacijos pratybų mokiniai su mokytojais grįžo į pamokas.

 

Stebėtojai užfiksavo, jog pažeidimų nebuvo: visi mokytojai žinojo prieš palikdami patalpą buvusį mokinių skaičių; evakuacija vyko per visus evakuacijos išėjimus, todėl grūsties nebuvo. 
     2014 m. spalio 21 d. Vingio parke vyko „2014 m. atvirų Vilniaus m. gimnazijų lengvosios atletikos kroso estafečių varžybų lengvosios atletikos asociacijos prizams laimėti“ varžybos. Jose dalyvavo ir Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos moksleivių komanda: Milita Putiatina 4b, Karina Lipeckaja 4a, Lina Kolbekina 4a, Arina Vorobjova 1a, Ieva Venckutė 4b. Komandos vadovė - kūno kultūros mokytoja Regina Juškėnienė.
Mūsiškės garbingai atstovavo mūsų gimnaziją ir laimėjo III vietą!
Nuotraukoje: Milita Putiatina 4b, Karina Lipeckaja 4a, Lina Kolbekina 4a, Arina Vorobjova 1a, Ieva Venckutė 4b su apdovanojimais


Skelbiamas naujų narių priėmimas į Neakivaizdinę jaunųjų dailininkų mokyklą

Šios mokyklos mokiniai bus supažindinti su profesinės karjeros galimybėmis, išmoks sieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis.

II laidos I sesija numatyta lapkričio 20–22 d. (LMNŠC aktų salėje).

Vienos sesijos kaina 100 Lt (28,96 EUR.)

Sesijos darbotvarkė bus skelbiama 2014 m. lapkričio 10 d. bei išsiųsta asmeniškai.

Laukia naujų bendruomenės narių!

 

Rugsėjo 1-12 dienomis
gimnazijoje vyksta netradicinis ugdymas  >>>>>>


DĖMESIO ABITURIENTAMS!
  
Š
.m. rugpjūčio 20 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino įsakymą ,,Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiuo tvarkos aprašu turės vadovautis stojantieji  dalyvausiantys bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 metais.
Švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintą įsakymą rasite „Teisės aktų“ skiltyje.

 


 
INFORMACIJA APIE EURO ĮVEDIMO TVARKĄ 

Pranešimas dėl euro įvedimo >>>>>.     Lentelė >>>>>.Paskutinį kartą svetainė atnaujinta: 2014-08-21