Gimnazijos steigėjas Vilniaus miesto savivaldybė.
Gimnazija teikia bendrąjį pagrindinį ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą. 
Gimnazijos vizija: Laisvės liepsna
- Ugdyti pilietiškai sąmoningą, savarankišką asmenybę, gebančią konkuruoti besikeičiančioje visuomenėje ir
turinčią tvirtas vertybines nuostatas.
- Mokykla, racionaliai naudodama materialinius bei žmogiškuosius išteklius, siekia pagerinti ugdymo aplinką, kad gimnazija taptų kultūros židiniu
Naujosios Vilnios rajoneInformacija:


Skelbiamas naujų narių priėmimas į Neakivaizdinę jaunųjų dailininkų mokyklą

Šios mokyklos mokiniai bus supažindinti su profesinės karjeros galimybėmis, išmoks sieti informaciją apie profesijas, studijas su individualiais interesais, polinkiais bei galimybėmis.

II laidos I sesija numatyta lapkričio 20–22 d. (LMNŠC aktų salėje).

Vienos sesijos kaina 100 Lt (28,96 EUR.)

Sesijos darbotvarkė bus skelbiama 2014 m. lapkričio 10 d. bei išsiųsta asmeniškai.

Laukia naujų bendruomenės narių!

 

Rugsėjo 1-12 dienomis
gimnazijoje vyksta netradicinis ugdymas  >>>>>>


DĖMESIO ABITURIENTAMS!
  
Š
.m. rugpjūčio 20 d. švietimo ir mokslo ministras patvirtino įsakymą ,,Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Šiuo tvarkos aprašu turės vadovautis stojantieji  dalyvausiantys bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2016 metais.
Švietimo ir mokslo ministro  2014 m. rugpjūčio 20 d. patvirtintą įsakymą rasite „Teisės aktų“ skiltyje.

 


 
INFORMACIJA APIE EURO ĮVEDIMO TVARKĄ 

Pranešimas dėl euro įvedimo >>>>>.     Lentelė >>>>>.Paskutinį kartą svetainė atnaujinta: 2014-08-21