Image
Biblioteka ir skaitykla – informacijos ir moksleivių užimtumo centras

Bibliotekos fondą sudaro grožinė, programinė ir metodinė literatūra; informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai ir kt.); mokslo populiarioji literatūra; kompiuterinės mokymo priemonės; vadovėliai.

Skaitykloje įrengtos 4 – ios kompiuterizuotos darbo vietos, turinčios prieigą prie interneto.

Gimnazijos biblioteka atlieka informacinę paiešką pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas, padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą, pasitelkdama bibliotekoje esančius informacijos šaltinius.

Čia galima rasti informacijos apie Švietimo sistemos teikiamas mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas, susipažinti su  naudingais  informacijos šaltiniais  internete.